Điện toán đám mây hiện là một trong những nhu cầu lớn nhất đối với bất kỳ doanh nghiệp nào thực hiện các hoạt động dựa trên web.

Azure có đầy đủ các dịch vụ và sản phẩm, cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho mọi tổ chức và Microsoft đang nỗ lực hết mình để đảm bảo nền tảng cung cấp cho mọi tình huống, đặc biệt là khi có liên quan đến dữ liệu lớn, phân tích, AI và máy học. Trong suốt hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về điện toán đám mây là gì và Microsoft Azure có thể giúp bạn di chuyển và điều hành doanh nghiệp của bạn từ đám mây như thế nào, toàn bộ hay một phần. 

Tham gia ngay bây giờ có nghĩa là tham gia nhà cung cấp đám mây lai mã nguồn mở lớn nhất và lớn nhất trên thế giới – và hiệu quả nhất về chi phí!

Tải xuống tại đây.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here